Priser

Sommarkort 2 mån

Engångsträning
5-Kort
10-Kort

Månadskort
Kvartalskort
Halvårskort
Helårskort

Solarium
En solning
5-Kort
10-Kort
750:-

80:-
300:-
450:-

420:-
1100:-
1950:-
3500:-


50:-
240:-
380:-

Student, Arbetslös, Pensionär
350:-
950:-
1600:-
2800:-